GO SMART Automotive Repair integreert als eerste carrosserieketen in België, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Vanaf de start zijn de GO SMART Automotive Repair ondernemers al aangesloten op het ambitieuze duurzaamheidsprogramma van de VZW Duurzaam Repareren. Vanaf 1 januari 2022 zet men ook de vervolgstap door de social responsibility te integreren.

In Nederland bestaat het lastenboek van GroenGedaan!, de evenknie van het Duurzaam Repareren label in België, uit drie categorieën: Environment, Social en Governance. Eenvoudig vertaalt: milieu, maatschappelijk en wettelijk. Men loopt hiermee parallel aan ISO26000 en de internationale benadering van duurzaamheid.

In België ontbreekt de categorie maatschappelijk. “We zijn in Nederland al vele jaren langer bezig en het was nog te veel gevraagd om ook de maatschappelijke zaken in het lastenboek op te nemen: zegt Harry Filon van de VZW. GO SMART Automotive Repair heeft echter aangegeven dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen en hieraan invulling willen geven”.

De VZW rolt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorlopig als module uit, wat betekent dat bedrijven die dit willen bovenop het standaard attest ook op MVO getoetst kunnen worden. Bij MVO moet men denken aan zaken als de zorg voor duurzame inzetbaarheid van personeel, voorkomen van discriminatie en kinderarbeid, eerlijke beloning en het leveren van een bijdrage aan de leefomgeving, ook wel social return genoemd.

Kathy Batsleer van GO SMART Automotive Repair: ”MVO is een essentieel onderdeel van duurzaamheid. Onze leden staan midden in de maatschappij en zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en zijn geëngageerd om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Door de integratie van de MVO-module met het label Duurzaam Repareren geven wij hieraan op efficiënte wijze invulling. Als ondernemer is het niet evident om van alles op de hoogte te zijn. Het programma van de VZW laat zien welke zaken je moet regelen, welke zaken de ondernemer nog niet op orde heeft en de VZW levert de support om dit alsnog voor elkaar te krijgen. Eens alles afgehandeld is, dan krijg je het certificaat, zodat je ook de erkenning geniet voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen”. De VZW weet nog niet of er meer bedrijven zullen zijn die de MVO-module zullen gaan volgen. “Het standaard lastenboek van Duurzaam Repareren beslaat al 120 pagina’s, dus we vragen best veel van de ondernemers.

Aan de andere kant willen wij ook niet de gehele branche certificeren, maar alleen de betere ondernemingen. Zij hebben daarmee een voorbeeldrol, waar de sector naar toe moet. Zeker op gebied van duurzaamheid. GO SMART Automotive Repair laat zien dat maatschappelijke verantwoordelijkheid daarbij hoort en wie weet zetten zij hiermee de norm

Foto: Julie Matthys Photography